Norges Castingforbund reise- og utlegg refusjon

NCF har gått over til å bruke elektroniskregistrering av reise- og utgifts refusjon. Vi benytter Visma Expense for alle refusjoner.

Visma Expense er et online verktøy som nå skal benyttes til alle utbetalinger fra NCF. Alle som skal ha utbetalt noe fra NCF må selv registrere seg for å få tildelt brukernavn osv. Alle data som skrives inn benyttes brukes for å registrere inn i lønnssystemet til NCF. Data blir deretter slettet.

Reiseregninger:

Her starter en med å fylle inn Beskrivelse av reiseregning. Velg dato, deretter Formål/Arrangement, fyll inn dato og klokkeslett for når reisen startet. Alle bilag skannes og lastes opp som vedlegg til reiseregning. Det finnes også en App hvor en kan ta bilde av kvitteringer som da legges ved automatisk.

Kjørebok:

Her fylles først inn beskrivelse av kjøringen. Dato når kjøringen ble utført, antall km., reiserute, formål med kjøringen. Her kan også legges ved kvittering fra bomstasjon eller ferge.

Utleggsdekning:

Her velger en Utlegg og fyller inn alle felt. Dato for utlegg, Type utlegg, valuta, Beløp og formål for utlegget. Her legges også ved kvitteringer.

Utbetaling skjer den 15 i hver mnd. ved lønnskjøring. 

Les Tillskuddsordninger

Brukerveiledning Hvordan bruke Expense

 

Last ned kontaktskjema og fyll dette ut.

Kontaktskjema utfylling