Medlemsfordeler

  • Gratis medlemsskap
  • Gratis kurs og instruksjon
  • Gratis startpakke med utstyr
  • Årlige lokale aktivitetsmidler
  • Årlig støtte til utstyr
  • Støtte til arrangement, samlinger etc. Reiseregnings skjema.
  • Utvikling av aktivitetstilbudet
  • Administrativ bistand

Våre medlemsforeninger er casting-/kastegrupper tilknyttet jeger- og fiskerforeninger, sportsfiske- foreninger, samt castingklubber. NCF har bl.a. et samarbeid med NJFF hvor vi sammen arbeider for å forbedre tilbudet i lokale foreninger gjennom tilrettelegging av casting/kasteaktiviteter.

For å bli medlem fyller dere ut søknadsskjemaet og basis-lovnormen, som så sendes idrettskretsen dere sorterer under (et for hvert fylke). Basislovnormen er et standard lovverk, hvor dere kun trenger å fylle ut de åpne feltene. Dere har også mulighet for å legge til det dere ønsker og som anses for nødvendig, så lenge ikke tilleggene strider mot NIF´s lov eller basis-lovnormen.

Klikk på linken under, for stiftelse av lag og foreninger.

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/

Søknadsskjema via Sportsadmin.

LOVNORM 

Video for idretts registreringen, samordnet rapportering.