Forbundsstyret, utvalg og komiteer

Generalsekretær
Marius H. Johannessen

gs@castingforbundet.no