Forbundsstyret, utvalg og komiteer

Generalsekretær
Kathrine Strand Hammond

gs@castingforbundet.no