Tildeling av Kongepokal

Under dette avsnitt ligger linken til kriteriene for utdeling av Hans Majestets Kongens Pokal. Norges Castingforbund har nå fått tildelt 2 Kongepokaler for 2015. Dette betyr at hver av våre grener Casting og Fluekasting vil få sine egne Kongepokaler. Øvelsefordelingen til hver Kongepokal vil bli gjort på første styremøte hvert år. Konkurranse kriteriene vil være som tidligere, en kombinasjon av flere øvelser. Dette gjelder for begge grener. Kriteriene finnes i Nif’s Lovnorm for utdeling. Kongepokalen deles ut i en åpen klasse, da vi ikke har pokal for både herrer og damer. Styret kan gjøre et unntak, og velge kun en enkeltøvelse, hvis dette syntes fordelaktig for idretten. NCF har laget egne regler for utligning av resultater i lengdeøvelsene i fluekasting, hvor kvinnene blir utregnet etter en faktor på 1,15 pr 2016. Styret kan ved behov endre denne faktor, som er satt som et “nivå forsøk”, men kun i forkant av en sesong.

Samarbeidsavtaler

Medlemmer av Norges Castingforbund har mulighet til å benytte seg av flere gunstige avtaler.
Nedenfor følger mer informasjon om disse.

 SAS sportspriser

Som medlem av NCF kan du benytte deg av SAS sine sportspriser.
Du får også gunstige betingelser på tillatt bagasje, billettendring og refusjon.

Klikk her for bestilling av reise

Husk å klikke på “Norges castingforbund” i rullegardinmenyen.

Sponsorlogoer - linje 1 Hertz

Sponsorlogoer – Idrettsbilen fra Hertz
NCFs avtale med Hertz gir medlemmer rabatt på billeie i inn- og utland.
Ved bestilling, benytt NCFs avtalenr./CD-961733.
Avtalen kan også benyttes ved private leieforhold.

Klikk her for mer informasjon om avtalen
Klikk her for å komme til Hertz sine nettsider

   Scandic Hotels

Scandic Hotels tilbyr egne avtaler og priser for alle medlemmer i foreninger tilknyttet et særforbund.
Avtalen gir priser på overnattinger og kurs/konferanser.
Ved bestilling, oppgi Norges Castingforbunds firmaavtalenr. D000025222,

   Skitt Fiske

Norges Castingforbund har inngått en sponsoravtale med Skitt Fiske i Sandfjord. Denne avtalen er ikke helt klar ennå, men det vil komme mer info etterhvert. Vi anbefaler våre medlemmer å bruke Skitt Fiske som sin leverandør av fiskeutystyr.