Denne helgen, søndag 6. november, starter årets 5#Cup i Sandneshallen. Her følger startlistene og presiseringer for gjennomføring av årets 5#Cup.

Vi ønsker arrangørene i Sandnes Flycasting og alle deltakere lykke til på søndag!

Regler for årets 5#Cup

Det konkurreres i øvelsene ørret presisjon, ørret lengde og sammenlagt. Dokumentet ”Konkurranseregler og gjennomføringsform for Norgescupen i fluekasting” (se her) gjelder også for 5#Cupen. Med følgende unntak: a) i tillegg til finale på 6 i klasser der det deltar 12 eller flere utøvere, gjennomføres det også finaler på 3 i klasser der det deltar 3-11 utøvere; b) i ørret presisjon gis det poeng ut i fra der flua blir liggende i ro; c) det gjennomføres kun én omgang i ørret lengde (én i innledende runde, og én i finalen); og d) tid i begge øvelser er 4 minutter.

I ørret presisjon: Plassering gis ut i fra oppnådd poengsum. Hvis to eller flere kastere får samme poengsum, vil tidsbruken avgjøre rangeringen

I ørret lengde: Plassering gis ut i fra lengste kast avlevert innenfor tidsbegrensningen. Hvis to eller flere kastere oppnår samme lengde, blir nest lengste kast, og deretter tredje lengste kast avgjørende for deres rangering. Er det fortsatt likhet blir det delt plassering.

Sammenlagtvinner på stevnet kåres ved at poengsum fra ørret presisjon adderes med summen av de to lengste kastene i ørret lengde.

Merk vedr. sammenlagt og kasters resultat i hhv. kvalifisering og finale: hver utøver får sitt beste resultat oppnådd i deløvelsen (ørret presisjon/ørret lengde) som gjeldene i sammenlagtøvelsen. Det betyr at de beste kasterne i konkurransen, som resultat av at vi innførte finaler, får ett ekstra privilegium mht sammenlagtøvelsen – og får en ekstra finalerunde til å forbedre sin poengsum (ørret presisjon), eller lengste kast (ørret lengde). Vinneren av finalen vinner selvsagt øvelsen, men det betyr også at utøver som eksempelvis satt norsk rekord og vant innledningsrunden i ørret presisjon, men kastet betydelig dårligere i finalen, likevel får sitt beste resultat oppnådd i konkurransen som gjeldene delpoeng i sammenlagtøvelsen.

5# cupen sammenlagt

I sammenlagt ørret presisjon adderes de tre høyeste poengsummene fra sesongens stevner.
I sammenlagt ørret lengde adderes de tre høyeste summer av de to lengste kastene oppnådd på årets stevner. I 5#Cupen sammenlagt adderes de tre høyeste plasseringspoeng fra sammenlagtresultatene på årets 5#cup stevner (Merk: endrer praksis fra tidligere år).

Ved likt resultat i ørret presisjon og lengde, blir beste og deretter nest beste poengsum oppnådd i et enkeltstevne avgjørende for rangeringen. Ved likt resultat i sammenlagt blir beste og deretter nest beste plassering oppnådd som tellende. Ved fortsatt likhet, vil poengsum (ørret presisjon + 2 lengste kast) fra de 3 poenggivende stevner bli avgjørende.

Rankingpoeng

I rangeringsliste brukes plasseringspoeng i de to øvelsene ørret presisjon og ørret lengde, etter følgende tabell: 1. plass = 15 poeng, 2. plass = 13 p., 3. plass = 11 p., 4. plass = 10 p., 5. plass = 9 p., 6. plass = 8 p., 7. plass = 7 p., 8. plass = 6 p., 9. plass = 5 p., 10. plass = 4 p., 11. plass =3p, 12. plass = 2 p, og alle resterende får ett deltakerpoeng.