Forbundsstyret behandlet i helgen spørsmål vedrørende gjennomføring av vinterens stevner og aktiviteter, i lys av covid-19 situasjonen. Forbundsstyret besluttet blant annet å avlyse vinterens 5#Cup.  

Årets 5#Cup har enda ikke kommet i gang, da både åpningsstevnet i Sandnes (i november) og stevnet i Kristiansand (i desember) ble avlyst på grunn av daværende koronasituasjon. Som vi alle vet åpnet året med ytterligere smittespredning og nasjonal nedstengning. Forbundsstyret måtte ta stilling til hvorvidt vi skulle planlegge for gjennomføring av de kommende 5#Cup-stevnene i hhv. Skien (30.01) og i Tromsø (13.02).

På nåværende tidspunkt er Skien Fritidspark nedstengt ut måneden, og det er stor usikkerhet knyttet hvordan situasjonen vil være de neste månedene. I dag ville det ikke være mulig å gjennomføre innendørsarrangementer som våre 5#cupstevner, innenfor de nasjonale rettningslinjer for smittevern på idrettsarrangementer. Dette kan selvsagt endre seg mot slutten av denne måneden, men det er vanskelig å forutse. En nasjonal serie, som 5#cupen, medfører forflytting av mennesker over geografiske områder. Våre deltakere måtte reise fra én smittesone til en annen. Forbundsstyret ser at det er mest forsvarlige nå er å avlyse de kommende stevnene, og dermed velge å avlyse årets 5#Cup.

Om koronasituasjonen skulle endres betydelig, i de kommende månedene, vil vi vurdere om vi heller kan arrangere enkeltstevner. Vi tror imidlertid at det er større muligheter om vi arbeider for å åpne utendørssesongen tidligere. Kanskje kan vi gjennomføre flere Norgescupstevner så snart utendørssesongen kan åpne. Vi vil kontakte potensielle arrangører for å planlegge en tidligere åpning av årets Norgescup i fluekasting.

Forbundsstyret vedtok gjennomføring av Forbundstinget lørdag 20. mars. Vi planlegger for fysisk gjennomføring i Oslo, samtidig som vi har mulighet for digital gjennomføring, slik vi gjorde Forbundstinget i fjor. Innkalling til Tinget vil sendes alle medlemsklubber innen 20. januar.

Den nasjonale smittevern veilederen for idrett ble oppdatert 4. januar, og endringene kan leses her.