Norges Castingforbund organiserer kastesport for alle sportsfiskere i Norge. Forbundet er et særforbund i Norges Idrettsforbund, og har i dag om lag 1.000 aktive medlemmer. Forbundet organiserer både fluekasting og casting, som består av ulike lengde- og presisjonsøvelser, med stang og snøre. Våre medlemslag er opptatt av fiske, friluftsliv og idrettsglede, og vi retter vår aktivitet mot alle dem som finner glede ved å kaste med stang.

Forbundet har tilholdssted sammen med resten av norsk idrett, og deler kontor med fire andre særforbund på idrettens hus, Ullevål Stadion i Oslo.

– GENERALSEKRETÆR – 

Vi søker en handlekraftig og utviklingsorientert leder med god økonomisk forståelse. Generalsekretæren vil ha et totalansvar for forbundets virksomhet, herunder både daglige drift og utviklingsarbeid for å styrke kastesporten.

Sentralt i arbeidet blir å bidra til større synlighet for sporten, samt å styrke klubbene, slik at flere kan rekrutteres med i våre kaste- og sportsfiskermiljøer. Generalsekretær skal videre sikre forbundet stabile økonomiske rammebetingelser.

For stillingen kreves god rolle- og prosessforståelse, evne til å arbeide systematisk og planmessig, samt å ha et godt samarbeid med den tillitsvalgte og frivillige delen av organisasjonen. Stillingen rapporterer til forbundsstyret.

Vi kan tilby motiverende arbeidsoppgaver, gunstige betingelser og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsområder

 • Strategisk og daglig ledelse av forbundskontoret
 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Klubbutvikling og medlemsoppfølging
 • Utvikling av aktivitets- og konkurransetilbud, nasjonalt og internasjonalt
 • Ansvarlig for oppfølging av Nasjonal Kasteklubb
 • Stevneforberedelser- og gjennomføring
 • Kontakt med samarbeidspartnere, NIF og internasjonalt forbund

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innenfor administrasjon, økonomi og ledelse og/eller idrettsfag.
 • Kjennskap til idrettens systemer er en fordel.
 • Relevant arbeidserfaring vil også bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Nytenkende og idérik, samt evne til å omstille idéer til handling og resultater
 • Positiv, engasjert, inspirerende og løsningsorientert

Noe helgearbeid må påberegnes. Lønn etter avtale.

Generalsekretæren ansettes på åremål for fire år, med mulighet til ytterligere forlengelse.

Søknadsfrist: 15. januar

Søknaden sendes: president@castingforbundet.no

Spørsmål rettes til: Terje Slydahl (president). E-post: president@castingforbundet.no / telefon 90021538.