NCF ber om at at alle medlemslag i kommuner som nå har iverksett full nedstengning av all idrett, som følge av den engelske virusmutasjonen, respekterer og følger dette nøye.

I 10 kommuner rundt Oslo-regionen er det ikke tillatt med organisert kasteaktivitet (hverken for barn og unge, voksne eller for toppidretten). Det kan altså heller ikke organiseres kastetreninger utendørs. I ytterligere 15 kommuner omkringliggende Oslo-området er det spesielt strenge lokale tiltak. Vi ber også kasteklubber ellers i landet om å være ekstra varsomme, og følge deres lokale myndigheters anbefalinger.

Kasteklubber i følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås – følger følgende lokale tiltak – se her. (Link til helsenorge.no)

Kasteklubber i følgende kommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvedt – følger følgende lokale tiltak – se her. (Link til helsenorge.no).

Nedstengningen trådde i kraft lørdag 23. januar og varer til og med 31. januar.

Dette gjelder ellers i landet, men merk at det kan være lokale tiltak – de må dere undersøke selv:

-Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes inntil videre.

-For voksne over 20 år videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand og følge allminnelig smittevern.

Se oppdateringer i Helsedirektoratets nasjonale veileder for idrett her.