Vi er kommet inn i juleuken – og snart får vi tid til å se litt tilbake på året som har vært. Vi skrur tiden tilbake til sent i august – og tidenes første US Open – den norske troppen ses på bildet (f.v.) Tone Bråthen, Bjørn Knutslid, Jarl Gjessing, Steinar Røstad, Nils Øyvind Mæhle, og Kjetil Bertelsen. Vi gir ordet til Nils Øyvind Mæhle som har sendt oss følgende tilbakeblikk:

For første gang ble utenlandske kastere invitert til å delta i eliteklassen i det årlige amerikanske nasjonale flue og plugg kaste-mesterskapet.

Norge og Sverige, som to av de historisk ledende innenfor så vel tradisjonell casting som den nyere fluekasting, ble invitert spesielt. Begge stilte med 6 av sine beste kastere—Sverige med 3 fra casting- og 3 fra fluekastingsiden av kastesporten, mens av de norske hadde 4 fluekastere, og 2 som i tillegg hadde tidligere bakgrunn i tradisjonell casting (for en av dem, for mange tiår siden).

Dette 112th amerikanske mesterskapet ble avholdt på kastedammene til den legendariske Golden Gate Angling & Casting Club (GGACC) i San Fransisco, etablert i 1933 som en avlegger av den mye eldre (1894) San Francisco Fly Casting Club (SFFC). Framover er planen er å gjøre det amerikanske mesterskapet åpent for utenlandske deltagere annet hvert år, dvs., i de årene det ikke er et verdensmesterskap i fluekasting. US Open i 2025 vil etter planen bli arrangert av Long Beach Casting Club i Los Angeles, som fyller 100 år i 2025.  Det amerikanske forbundet håper at andre land lar seg inspirere og åpner sine mesterskap for internasjonal deltagelse.

Kastearenaen: kastedammene til Golden Gate Angling & Casting Club i San Fransisco.

For dette første US Open hadde de i tillegg til de tradisjonelle amerikanske flue og plugg kaste-øvelsene tatt med de internasjonale fluekaste øvelsene, inklusive 15’ Spey, som brukes i VM, og som vi er vant med.

I tillegg til premiering for de beste i enkelt øvelsene ble det kåret US Open vinnere i en rekke kombinasjoner for—sammenlagt (1) alle flue lengde øvelser, (2) alle lengde øvelsene, (3) alle plugg presisjonsøvelsene, (4) alle flue presisjonsøvelsene, (5) alle presisjonsøvelsene, (6) 7,5gram plugg lengde og presisjon, 18gram plugg presisjon, «Anglers Fly», ørret presisjon (US variant) og «bass bug» presisjon (All Anglers), og (7) alle øvelser. Premiering i så mange kombinasjoner fikk mange, inklusive mange av de norske, til å stille opp i øvelser de normalt ikke kaster, noe som ga mersmak.

De amerikanske kasterne dominerte som ventet de tradisjonelle amerikanske øvelsene, men solid innsats av de norske kasterne, også i øvelser de kastet for første gang. I alt tok det norske laget 15 medaljer, med Tone Braathen som den store medaljevinneren:

 • Første øvelse var 7,5 gram plugg lengde. Dette er i samme øvelse som haspel lengde enhånds i tradisjonelle casting, men over vann. Stevnets store kaster, Henry Mittel fra US vant med et kast på 70,4 meter, men solid innsats av de norske, med Nils Øyvind Mæhle og Jarl Gjessing på henholdsvis 5 og 6 plass.
 • Neste øvelse var «Anglers Fly», en amerikansk flue lengde øvelse hvor det kastes med en kort hurtigsynkende 20 grams skyteklump på bare 9,4 meter. Dette er en teknisk krevende øvelse. Utfordringen er å sikre at fluesnøret ikke ruller over for tidlig, noe som krever en noe annen teknikk enn de flue lengde øvelsene vi ellers kaster. I tillegg til justering av slipp tidspunkt, overheng, timing av dobbelttrekket, viste hemmeligheten å være å sette kastet svært høyt. Henry Mittel var igjen best med et kast på 50,3 meter. Igjen solid innsats av det norske laget med Steinar Røstad og Jarl Gjessing på henholdsvis 4. og 5. plass, kun 30cm bak 3. plassen, og Tone Bråthen på en flott 3. plass blant damene og Norges første US Open medalje.
 • Tredje øvelsen, og siste den første stevnedagen, var 15-foot Spey. Dette er en øvelse de norske Spey spesialistene tradisjonelt har dominert. I deres fravær var det opp til det norske overhode laget å forsvare de norske fargene. I konkurranse med Amerikanske Spey kasterne tok Jarl Gjessing en solid 3. plass med dagens lengste kast og høyeste poengsum i den innledende runden.

Bronse til Jarl Gjessing i 15ft spey.

_____________________________________________

 • Fjerde øvelse, og den første på konkurransedag 2, var 7,5 gram haspel presisjon. Denne tilsvarer haspel presisjon i tradisjonell Casting, men på vann og med lengre avstander, noe som gjør øvelsen mer krevende og krever en kasteteknisk tilpassing. Amerikanerne dominerte med imponerende kasting, men Jarl Gjessing tok en imponerende 5 plass, foran alle de svenske casting spesialistene. Solid innsats også av Steinar Røstad som kastet plugg presisjon for første gang.
 • Femte øvelse, sjøørret lengde, var den først store norske medalje mulighet. Og de norske skuffet ikke. Etter en svært jevn kvalifisering hvor kun 4,5 meter skilte de 10 første, var det 2 norske i finalen. Finalen ble også svært jevn, med Kjetil Bertelsen og Nils Øyvind Mæhle som kom på henholdsvis 2 og 3 plass, kun 1 meter bak vinneren, gjeldende verdensmester Bernt Johansson fra Sverige. Tone Bråthen fulgte opp sin solide kasting fra første dag med en ny flott 3 plass.
 • Sjette øvelse, flue lengde tohånds, var en annen norsk favoritt. Kjetil fulgte opp sin gode kasting med dagens lengste kast i innledende runde og en ny flott 2 plass i finalen, igjen bak gjeldene verdensmester Bernt Johansson. Tone, som er gjeldene verdensmester i dameklassen, fulgte opp med en ny flott 2 plass.

Øverst f.v. Steinar Røstad, Bjørn Knutslid og Tone Bråthen. Nederst f.v. Nils Øyvind Mæhle, Jarl Gjessing og Kjetil Bertelsen.

_____________________________________________

 • Syvende øvelse, og den første på konkurransedag 3, var 10,5 gram plugg presisjon. Dette er en Amerikansk øvelse som de norske og svenske kasterne ikke hadde kastet før. Den er lik 7,5 gram haspel presisjon, men en kunne velge å bruke en multiplikatorsnelle i stedet for en haspel snelle. Jarl Gjessing imponerte med en solid 4 plass, foran flere av de amerikanske spesialistene.
 • Åttende øvelse var den amerikanske utgaven av ørret presisjon. Den består av 3 deler: (1) tørrflue hvor en kan bruke så mange blindkast som en ønsker for å treffe de 5 målene på mellom 6 og 15 meter og hvor flua må flyte; (2) våtflue hvor en kun kan ha et blindkast mellom hvert mål; og (3) rullekast på de samme 5 målene. Dette er en morsom, variert, og svært fiskerelevant øvelse; muligens morsommere og mer utfordrende enn den utgaven vi kaster i Norge og som brukes for VM. Nivået på de amerikanske kasterne er ekstremt høyt i denne øvelsen—legenden Steve Rajeff vant med en nesten perfekt runde, stevneleder Chris Korich fulgte opp med en perfekt runde i omkamp med stevnets store kaster, Henry Mittel. Solid kasting også av Steinar Røstad som ble nummer 6 og beste ikke amerikaner. I dameklassen Tone fortsatte og imponere med en my 3 plass.

Ørret presisjon (USA variant): (f.v.) Audrey Wilson (USA), Pam Peters (USA), Tone Bråthen (Norge). Ørret lengde: (f.v.) Audrey Wilson (USA), Anna-Karin Viklund (Sverige), Tone Bråthen (Norge).

 • Neste øvelse (den niende) var en annen amerikansk spesialitet, «Bass bug» presisjon. Dette er en annen veldig fiskerelevant øvelse, spesielt for de som trenger å plassere store og tunge fluer presist på lang avstand og raskt for bevegelig fisk. I denne øvelsen kastes med en stor kork flue, en bass bug, i to runder på 6 ringer som ligger fra 6 til 21 meter og det er i første runde bare lov med 2 blindkast mellom hvert mål etter den første—i runde 2 er det kun lov med ett blindkast. Dette er en veldig krevende øvelse, ikke minst da en for det lengste målet må «skyte» i leveringskastet for å nå fram til målet. Amerikanerne viste igjen et imponerende nivå. Henry Mittel vant med en perfekt score 100. Chris Korich kopierte det i omkast med Steve Rajeff som kastet nesten like perfekt (99 poeng). Nils Øyvind ble beste ikke-amerikaner på en 7. plass med 94 poeng, så vidt foran Jarl på 93. Tone fortsatte å imponere med solid kasting i nye øvelser og en ny 3. plass, kun 2 poeng bak sølvet.
 • Dagens siste øvelse og stevnets tiende var en ny norsk favoritt, ørret lengde. Det ble igjen svært jevnt i herreklassen, 5,5 meter skilte de 10 beste i innledende runde. Norge fikk med Kjetil og Bjørn i finalen. De endte til slutt på henholdsvis en 3. og en 5. plass. Svenske Bernt Johannson vant igjen foran Henry Mittel. Tone fulgte opp med en ny flott 3. plass.

Ørret lengde: (f.v.) Henry Mittel (USA), Bernt Johansson (Sverige), Kjetil Bertelsen (Norge), Steve Rajeff (USA), Bjørn Knutslid (Norge), og Niklas Eriksson (Sverige)

_____________________________________________

 • Siste dag startet med 18 gram multiplikator (rulle) presisjon (den ellevte øvelsen). Dette er samme øvelse som rulle presisjon i tradisjonell Casting, men på vann og med ukjente mål. Amerikanerne fortsatte å imponere. Steve Rajeff vant med 97 poeng mens Henry Mittel på andre plass kastet nesten helt perfekt (99 poeng) i omkast med Larry Allen.
 • Stevnets nest siste øvelse (den tolvte) var ørret presisjon (VM utgaven). Amerikanerne fortsatte å dominere og tok de 3 første plassene, og det selv om dette er en øvelse både det svenske og norske laget er vant med å kaste.
 • Stevnet ble avsluttet med en demonstrasjonsøvelse—Big fly Accuracy—som det amerikanske forbundet ønsker å få inn på VM programmet. Dette er en variant av deres bass bug presisjon hvor det kastes på de samme målene som i vår ørret presisjon, men med avstander opp til 21 meter, og i 3 runder hvor det er tillatt med henholdsvis 3, 2, og 1 blindkast mellom målene etter det første. De amerikanske kasterne dominerte som ventet i herreklassen, men Tone tok en flott 2 plass.

_____________________________________________

Amerikanerne vant som ventet sammenlagt kombinasjonene, men det norske laget tok godt for seg av sammenlagt medaljene.

Det betalte seg å delta i øvelser en normalt ikke kaster og/eller som en kastet for første gang. Stevnets store kaster, Henry Mittel fra US vant alle sammenlagt kombinasjonene. Jarl Gjessing tok en imponerende 3 plass i sammenlagt alle øvelser, Bjørn en flott 3 plass i sammenlagt for alle lengde øvelsene, og Tone Bråthen en imponerende 2 plass i flue lengde kombinasjonen.

Det første US Open var en suksess, og stevne formatet og øvelsesutvalget peker på en mulig vei framover for å konsolidere kastesporten, bringe den tilbake til sine røtter, gjøre øvelsene mer fiskerelevante, og bedre rekrutteringen.

Sporten er nå fragmentert internasjonalt med en gruppe land som fokuserer nesten utelukkende på tradisjonell Casting på land; og en gruppe som kun, eller hovedsakelig, driver med de nyere fluekasteøvelsene — og der igjen med to undergrupper spey og overhode øvelser (1). Det å kombinere et utvalg av plugg presisjon og plugg lengde øvelser med fluekasteøvelsene fra fluekaste-grenen av sporten representerer både en mulig måte å kombinere det beste fra disse to grenene og en måte å bringe sporten tilbake til sine (fiskerelaterte) røtter. Erfaringen i USA og mange andre land er at plugg øvelsene er svært viktig for rekrutteringen. De er lettere å starte med og blant annet av den grunn avgjørende for å nå ut til en bredere gruppe av potensielle kastere, og da spesielt barn og ungdom, ved siden av etablerte flue fiskere. Amerikanernes tradisjon med å ha en elite klassen (US Open klassen i år) og en klasse for resten, i tillegg til veteran, damer, og junior hjelper nok og med å få flere med.

Se den offisielle resultatlisten her.

(1) I tillegg har en surf casting som er organisert internasjonalt i et eget forbund.

Nils Øyvind Mæhle

Foto: Nils Øyvind Mæhle og Steinar Røstad