Prøveordningen med idrettslag opprettet av særforbund – hos oss; Nasjonal Kasteklubb – ble videreført. Enklere lovnorm, for enda flere idrettslag, ble lovfestet, og enklere klubbhverdag ble satt høyere på agendaen. Nye verdier og ny langtidsplan, som inkluderer en virksomhetsidé som fronter “mangfoldig idrett for alle“, ble også besluttet av Idrettstinget. Alt meget viktig for norsk casting.

Norges Castingforbunds president Terje Slydahl og generalsekretær Marius H. Johannessen deltok på helgens Idrettsting i Bergen. Terje Slydahl poengterte etter Idrettstinget:

Viktigst for oss var at ordningen for Nasjonal Kasteklubb får fortsette, samt at at enklere klubbhverdag kommer enda høyere på agendaen! Det er viktig for våre kasteklubber!

T.v. Terje Slydahl, sammen med ny Idrettspresident Zaineb Al-Samarai, og styremedlem Elisabeth Faret. T.h. generalsekretær Marius H. Johannessen og president Terje Slydahl representerte NCF på Idrettstinget.

Vi gratulerer Zaineb Al-Samarai, som ny Idrettspresident – og takker Berit for innsatsen i perioden som har vært!

Her kan du lese mer om det nye Idrettsstyret – her.

Norsk Idretts nye langtidsplan 2023-2027 Idretten Vil! har definert to hovedmål for den neste fire års perioden; “Livslang idrettsglede” og “Flere store prestasjoner“. Fellesskap, mestring og ærlighet er idrettens nye aktivitets verdier. Les mer om den nye langtidsplanen her.

Idrettstinget vedtok også å styrke anleggsarbeidet. Det ble vedtatt en nasjonal behovsvurdering av idrettsanlegg, og etablering av nasjonalt anleggspolitisk utvalg. Les mer her.

Les Idrettstingets resolusjoner:

  • Kommunene og idretten trenger hverandre – se her.
  • Forutsigbare rammebetingelser holder kostnader nede – se her.