Vår kjære generalsekretær Marius H. Johannessen har fått tilbud om en ny jobb, som han har takket ja til. Marius vil være ansatt hos oss frem til 31. januar, og vil frem til da arbeide som normalt. 

Vi vil få gratulere Marius med ny jobb. Vi får senere sette av tid til en oppsummering av hans snart fem år i forbundet. Nå, vil vi først lyse ut stillingen som generalsekretær i NCF så raskt som mulig, og forbundsstyret er i gang med arbeidet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til president Terje Slydahl; president@castingforbundet.no / tlf: 90021538