I helgen var Ekeberghallen i Oslo åsted for innspilling av instruksjonsvideoer til Norges Castingforbunds nye trenerutdanning. Det blir en svært viktig oppgave i årene fremover å gjøre kastesporten attraktiv for nye medlemmer. Vi skal ha flere med – tidligere og lenger. NCF arbeider derfor med å etablere en ny trenerutdanning – som alle klubber skal få nyte godt av – utdanningen skal sertifiseres av Norges Idrettsforbund – og først ut er Trener 1 i kastesport – en grunnutdanning for alle kasteinstruktører i våre medlemsklubber. 

Mellom 60-70.000 trenere i norsk idrett er i dag instruktører uten trenerkurs eller trenerutdanning. Dette er også tilfelle i de fleste av våre klubber. Instruktørene er i hovedsak selvlærte. Kompetansen som deles er gjerne erfaringsbasert. Dette betyr ikke at instruksjonen eller trenerne i våre klubber er dårlige, tvert i mot er det imponerende hvor mye kastekunnskap som finnes blant våre medlemmer og i våre klubber. Men, det er vanskelig å ha en oversikt over hvor kompetansen er, og hvordan trenerrollen utføres, uten en felles plan for trenere og instruktører i norsk casting. Som det heter i norsk idretts strategiplan “Idretten Skal”; “Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretakelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet“. Trenerrollen har med andre ord en nøkkelrolle, og det er selvsagt påkrevet at forbundet tar et aktivt ansvar for å tilby en god opplæring av instruktører i vår idrett.

Filmsettet krevde mye belysning – her varmes det opp før innspilling – i både lamper og kropper.

De fleste særforbund har sin egen trenerutdanning, etablert etter Norges Idrettsforbunds såkalte Trenerløype – som er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Trenerløypa skal gi trenere på alle nivåer mulighet til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, for å sikre god aktivitet i klubbene. Norges Castingforbund påbegynte i høst arbeidet med å re-etablere vår trenerutdanning – vi ønsker at den nå skal passe for instruktører i både casting og fluekasting – den skal først og fremst sikre at alle våre instruktører er kompetente til formidle kasteglede for alle. Barn og unge som blir medlem i våre klubber skal lære å kaste med stang, forstå hvordan de skal utføre kastet og hvordan de skal håndtere redskapen – det konkurranse-spesifikke får komme senere. Derfor lager forbundet nå en Trener 1 i kastesport, felles for casting og fluekasting. Senere vil vi spesifisere utdanningen i en Trener 2 i casting og en Trener 2 i fluekasting.

 

Det er et mål for forbundet at utdanningen, så langt det er mulig, skal være digital – derfor laget vi i helgen instruksjonsvideoer for å illustrerer de prinsipper som alle kasteinstruktører må kjenne til og kunne videreformidle. Videoene skal tilgjengeliggjøres for alle som tar utdanningen. Mathias Lilleheim er engasjert i prosjektet for å sikre den faglige kompetansen i arbeidet. Denne helgen var Tom Robertsen fra Sandnes Flycasting hentet inn for å håndtere filmutstyret, og Jan Vidar og Frida Josephsen, var sammen med Mathias modeller for kastevideoene. Tusen takk for arbeidet dere alle la ned – til det beste for oss alle i norsk casting!

 

Bildene: Tom Robertsen filmer, og Frida Josephsen kaster.

Rett før helgen lanserte Norges Idrettsforbund Trenerattesten i norsk idrett. Denne attesten kommer til å bli inkludert i vår trenerutdanning, og vil muligens også bli obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Det betyr også i alle våre klubber. Trenerattesten tar inntil 20 minutter å gjennomføre på mobil eller pc – les mer om  trenerattesten her.

Ta Trenerattesten ved å klikke på bildet:

Bildene: t.v. Jan Vidar Josephsen og Frida Josephsen t.h. Tom Robertsen og Mathias Lilleheim underveis i arbeidet i helgen.

NCFs første trinn i trenerutdanningen; Trener 1 i kastesport skal etter planen være ferdig til høsten, og vi håper å igangsette første kurs for instruktører så snart utdanningen er ferdigstilt.

Vi takker ArcticSilver for utstyr i forbindelse med innspilling av Trenerutdanningen.

Tekst og Foto: Marius H. Johannessen