Forbundsstyret vedtok i går kveld, å utsette NM i fluekasting til høsten. Vi håpet i det lengste at det skulle bli mulig å gjennomføre stevnet på Holmendammen 5.-6. juni, men siden det fortsatt er uklart hvilke smittevern regler som vil gjelde på tidspunkt for gjennomføring, så velger vi nå å utsette mesterskapet.

Forbundsstyret baserer avgjørelsen på de anbefalinger som nå foreligger for gjennomføring av idrettsarrangement. Pr. i dag er anbefalingen at arrangement skal avlyses eller utsettes. I dialog med lokale myndigheter, og med Oslo Idrettskrets, vet vi at det er mulig at det blir mer gjenåpning i Oslo i slutten av mai, men vi vet ikke hva dette vil innebære. Byrådet vil sannsynligvis ta en ny vurdering 20. mai, da er det også en mulighet for at arrangement av vårt omfang vil være mulig å gjennomføre. Men, det vet vi ikke. Det vi vet, er at det nok fortsatt vil være mest ansvarlig å ikke bidra til at flere må reise mellom ulike kommuner. I tillegg ser vi at covid-19 utviklingen er ulik i ulike deler av landet. Om den er lett synkende eller stabil i Oslo, vet vi at den er stigende andre steder. Det var også et element i vurderingen, at vi selvsagt ønsker oss alle med i Norgesmesterskapet. Det blir det forhåpentligvis enklere å få til i høst.

Forbundsstyret vektla også tidsaspektet, og hva vi tenker om deres, kasternes, forventninger. Det er under én måned til det som skulle vært NM-helgen, og det ville fortsatt ta noen uker før vi kunne vite noe sikkert om gjennomføring. Da blir det vanskelig å forberede et godt mesterskap, både for kastere og arrangører. I tillegg tror vi at de aller fleste av dere, vil ha forståelse for og være enige i beslutningen.

Vi ser frem til høsten – og håper virkelig at vi kan gjennomføre stevner og møtes til NM på Holmendammen da. Ny dato for NM i fluekasting må vi komme tilbake til. Ta vare på hverandre – og vi ses så snart gjenåpningen er mer forutsigbar!