Siste helg ble det arrangert Nordisk Årsmøte på Gardermoen. Representanter fra Sverige, Finland, Estland og Norge var tilstede.Det var mange punkter på dagsorden, og Sakari fra Finland ledet møtet. Den økonomiske situasjonen ble gjennomgått, og status er at Sverige og Norge er de eneste som får støtte fra sitt lands idretts forbund. Finland og Estland sliter økonomisk. Nordisk forbund har en god økonomi, og står for nye innkjøp av medaljer til Nordisk Mesterskap. Det ble vedtatt at det skal være Nordisk Cup i både casting og fluekasting i 2017. For 2017 vil følgende øvelser telle individuelt for Nordisk Cup casting: øvelse 1 flue presisjon, øvelse 2 flue lengde enhands og øvelse 3 haspel Arenberg. For 2018 vil det være øvelse 4 haspel presisjon, øvelse 5 haspel lengde enhands og øvelse 6 flue lengde tohands. I 2019 vil det være øvelse 7 haspel lengde tohands, øvelse 8 rulle presisjon og øvelse 9 rulle lengde tohands. For fluekasting så ble det følgende individuelle øvelser: øvelse ørret presisjon og ørret lengde teller for 2017, sjøørret lengde og laks lengde teller i 2018 og for 2019 vil det være Spey 15,1′ og Spey 16’/18′.
Det ble også vedtatt at Nordisk Mesterskap skal deles, så casting og fluekasting avholdes hver for seg. Dette grunnet at det er vanskelig å finne gode arrangementplasser hvor alle øvelser kan arrangeres i henhold til reglene. Dessuten er det flere utøvere som deltar i begge grener, og de får vanligvis problemer å rekke begge.
Det ble også vedtatt at Det Nordiske Casting Forbund skal følge ICSF regler vedrørende regler for klasseinndelinger. Det ble også vedtatt at FNCF skal fremme forslag til ICSF om at damer kan kaste øvelse 6 flue lengde tohands og øvelse 7 haspel lengde tohands.
Det ble foreslått at Norden skal prøve å få til en treningssamling i Syd-Europa for casting og fluekasting i løpet av april. Sverige skal komme med forslag på sted, samtidig som Norge skal sjekke hvor tidligere treningssamlinger har vært lagt. De nordiske forbund vil også samarbeide om forslag til ICSF.
Vi jobber for et enda sterkere samarbeid mellom de nordiske forbund.