Tenk om dette sto på forsiden i alle landsdekkende aviser i 2028? Det var i alle fall et av forslagene som ble presentert i løpet av helga da Castingforbundet gjennomførte samling i klubb-Norge for å starte jobben med å oppdatere gjeldende strategiplan «Kastesporten vil!». Denne planen – som ble vedtatt i 2023 – skal oppdateres for å reflektere dagens status og utfordringer. Arbeidet er kalt «revitalisering av kastesporten», og et av hovedfokusene er rekruttering i alle dimensjoner.

Det sagt, så har vi helt klart oppnådd mange av målene i gjeldende langtidsplan. Rammebetingelsene er definitivt styrket. Forbundet oppfattes til å være både fremtidsrettet og slagkraftig, vi har en relativt god økonomi, og det lages gode arenaer for å møtes og konkurrere. Vi tar mange medaljer internasjonalt, og våre beste kasterne er fortsatt blant verdens beste. Vi har også opprettet Nasjonal kasteklubb, noe som gjør det enklere for de som er perifer til klubb-Norge, å delta på våre arrangementer.

Visjon 2028 – første gruppeoppgave – hva drømmer vi om? T.h. Stein og Jarl følger med og drømmer om 2028!

Som med flere andre idretter så må vi intensivere arbeidet på rekruttering. Dette var et av hovedtemaene for helgens samling. Det er ikke bare flere kastere som må rekrutteres, men dommere, frivillige og ikke minst ildsjeler som kan være med å drive klubbene og sporten vår videre. Et annet tema var fokus på klubb og strukturering av kompetanse, både i form av enklere klubbdrift og samvirke mellom klubber og forbund. Kompetanse handler også om trenerutdanning, som kanskje spesielt er viktig for å styrke mottaksmiljøene i klubbene.

Stein, Trond, Jørn, Tone, Per Christian og Gari i gruppediskusjoner. Marius følger med – t.h. en måte å beskrive nettverke på.

De ca. 30 deltakerne ble delt opp i grupper og måtte jobbe seg gjennom seks workshops med spennende spørsmålsstillinger innenfor de nevnte hovedtemaene. I den første workshop’en måtte gruppene lage en avisforside med dato 15 april 2028 (påskeutgaven) med overskrifter som reflekterer fremtiden. Det blir spennende å se om vi fyller Telenor Arena! Har man ikke ambisjoner blir det uansett dørgende kjedelig å jobbe med visjoner.

Linda og Terje flankerer Marius da han ble takket av som Generalsekretær, t.h. Tom presenterer forarbeidet til “Revitalisering av Kastesporten”.

Det gjenstår fortsatt mye hardt arbeid. Men det var i alle fall svært god stemning hele helga, og fortsetter arbeidet slik så blir det garantert mye kastesport også de kommende årene!

Tekst og bilder: Tom A. Robertsen