Vi takker alle som deltok i evalueringen av NM-arrangementet i fluekasting. Det har en stor verdi for oss å få inn så mange innspill som mulig. Det gjør oss i stand til å utvikle våre stevner- og mesterskap videre, for å kunne gjøre dem til enda bedre møteplasser for konkurransekasting i fremtiden.

Først kan vi konstatere at vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger. Både Oslo Sportsfiskere og forbundet fikk mye ros for arrangementet. Deltakelsen på evalueringen var også relativt stor. 80% av deltakerne tok seg tid til å svare på vårt evalueringsskjema.

Av det som kommer før selve gjennomføringen av mesterskapet, var deltakerne fornøyd med informasjonen gitt i forkant av mesterskapet. Invitasjonen ble som kjent sendt ut til alle medlemslag på e-post, og formidlet på nettside og facebook. Det var full score, og støtte for elektronisk påmelding – omlegging til påmelding via Isonen, og elektronisk betaling har vært vellykket. Størrelsen på påmeldingsavgiften fikk også beste karakter fra alle. Vi har imidlertid et lite forbedringspotensial på informasjon om overnattingsalternativer. Forbundet har pr. dagsdato ingen hotellavtale, og hotellanbefalingen ble gitt litt tilfeldig, etter kontakt med forbundskontoret.

Selve gjennomføringen av mesterskapet fikk gode tilbakemeldinger. Det er tydelig populært å bruke Holmendammen til Norgesmesterskapet i fluekasting. Både kommunikasjon til Holmendammen, og ikke minst ”sjelen og tradisjonen” på stedet, og det naturlige amfi for publikum og deltakere gjør Dammen til et populært sted for NM. Vindforholdene var i år relativt jevne, men vi ser at vi neste gang bør vurdere å gjennomføre ørret lengde, før ørret presisjon på åpningsdagen, det ville normalt gjort vindforholdene enda mer ”tilpasset” øvelsene. Ny konkurranseform med gjennomføring av to omganger i lengdeøvelsene fungerte også fint. Her var det riktignok én stemme som nok tok til ordet for et ønske om at vi skulle holdt på tidligere gjennomføringsform, og som svarte at det fungerte dårlig, men hele 12 av 16 gav det toppkarakter, og svarte at det fungerte ”meget bra”.

I gjennomføringen var det mulig å trekke ut flere forbedringspunkter. Dommeroppgavene ble gjort av frivillige fra arrangørklubb, forbundet og noen tilreisende som påtok seg dommeroppgaver og bidro stort til at vi landet dette godt. Men, her har forbundet en stor oppgave i å sikre at vi i fremtiden besitter en god nok dommerkompetanse i forbundet. For det første bør vi sikre en plan for rekruttering og sette oss kompetansemål for dommere i det kommende strategiarbeidet. For det andre ser vi at vi kunne hatt en tydeligere plan for dommere på dette NM-arrangementet. Det ser ikke ut til at utøverne opplevde dette som veldig problematisk, men noen dommere fikk vel lange økter, og vi kunne fra forbundets side gjort et bedre forberedelsesarbeid; vi kunne hatt dommermøte i forkant av mesterskapet, og vi kunne hatt en tydeligere plan på fordeling av dommere, og hvem som skulle gjøre hva. På denne måten kunne ”dommerkabalen” ha gått opp enda smidigere.

Det ble også pekt på noe forbedringspotensial på resultatservice underveis. Resultatene kom relativt raskt, men ved ett tilfelle lørdag måtte det regnes litt ekstra før vi hadde korrekt resultat å presentere. Delvis henger dette sammen med punktet over. Da sekretariatet også må benyttes til dommeroppgaver, blir det litt hektisk å kunne yte den raskeste resultatservice. Dette går også noe utover muligheten til å få resultatene raskt nok ut på sosiale medier. Det var nok noen som ikke deltok på NM selv, som ønsket seg raskere resultatservice på nett. Her har vi klart et forbedringspotensial, selv om det også her stort sett var fornøyde deltakere.

Premiering i mesterskapet begrenser seg til NM-medaljer, og her ser det ut til at deltakerne kunne ønske seg noe mer. Selv om det ikke kommer tydelig frem i besvarelsene hva dette kan være, så er det kanskje et ønske om mer utstyrsrelaterte premier? Som kjent har ikke forbundet en sponsor som leverer utstyr pr i dag, men det er helt klart noe vi kan jobbe med.

Et annet forhold som ble kommentert av flere var metoden for tildeling av Kongepokalen. Som kjent tildeles Kongepokalen i fluekasting uavhengig av kjønn, og der menn og kvinner konkurrerer likeverdig om pokalen. Vi har en omregningsformel for å kunne sammenlikne kvinnenes og mennenes prestasjoner i lengdeøvelsene. Kvinner og menn får poeng i forhold til hverandres prestasjoner, og i år som sammenlagt var valgt som øvelse, ble poeng fra alle øvelser summert. Denne metoden for å tildele Kongepokalen er godkjent av NIF, og er omtalt i konkurransereglene i fluekasting. Konkurransereglene var som kjent på høring i hele organisasjonen i våres, og ble vedtatt på Forbundstinget i august. Metoden for tildeling bør derfor være godt kjent i organisasjonen, men vi ser at metoden kan beskrives enda tydeligere og mer presist, og som med alle metoder, så kan den selvsagt vurderes. Vi vil poengtere at årets Kongepokal ble tildelt i tråd med de retningslinjene vi har for H. M. Kongens pokal. Dersom man skulle ønske å endre metode for tildeling av Kongepokalen må dette behandles på forbundstinget, og eventuelt søkes endret hos NIF.

I forbindelse med NM inviterte vi til felles middag på Egon lørdag kveld under arrangementet, innenfor de koronaregler som ble praktisert på restauranten. Dette var ikke del av evalueringen, men også dette så ut til å være et populært tilbud under årets NM-arrangement. I det hele tatt, er vi glad for at NM-arrangementet ble en flott møteplass, for mange kastere, som var sulteforet på konkurranser og mesterskap i 2020.

Vi i forbundet vil fortsette å jobbe med innspillene som ble gitt på evalueringen. Vi vil se nærmere på alle forhold som ble løftet i evalueringen, og en del av det som går på utvikling av stevnegjennomføring, vil garantert bli ”puttet” inn i strategiarbeidet, som igangsettes denne høsten, og som skal munne ut i en ny strategi som legges frem på forbundstinget i mars. Vi benytter igjen anledningen til å takke Oslo Sportsfiskere for arrangørjobben, og alle deltakerne for at det ble et godt arrangement. Og ikke minst takker vi igjen for alle innspill i evalueringen – skulle du ha flere kommentarer til forbedringer – så send oss gjerne det til gs@castingforbundet.no .