NM i fluekasting (overhode øvelsene) arrangeres på Holmendammen i Oslo 27.-28. mai. Informasjon om stevnet og påmelding finner du her.

Kongepokalen: Øvelseskombinasjon 1. ørret presisjon og 2. laks lengde (Laks lengde er trukket som eventuell omkastøvelse) i klasse mix.

Se NCFs nettside for regler for utdeling av Kongepokalen her.