Det er snart tid for påske – det betyr tid for å teste utstyret og gjøre seg klar for ny sesong. Klargjøring for ny sesong betyr også å gjøre seg klar til å ta imot nye medlemmer. I år kombinerer vi vår påskehilsen med å skrive litt om rekruttering. For vi ønsker oss flere med  i kastesporten – tidligere og lenger! 

Som dere alle vet fikk vi oss en ny langtidsplan på forbundstinget i forrige uke. Ett av hovedmålene er å bli flere, men hvordan skal vi få til det?

Flere med – tidligere og lenger

Først og fremst er vi så heldige å ha verdens beste “produkt”. Kastesporten er ikke bare en spennende konkurranseidrett, den er et møte mellom mennesker, mellom menneske og natur, og ikke minst et møte med sin egen kasteglede! Kastesporten er både idrett og friluftsliv! Er ikke vi heldige!?

Kastesporten verdsetter møtet mellom mennesket og natur – sporten er mentalt og fysisk utfordrende og utvikler selvtillit, selvstendighet og øker livskvaliteten.

Det viktigste arbeidet vi gjør er å ta vare på de menneskene vi allerede har i vårt miljø. Derfor er det viktig å ha fokus på det gode miljøet – det er et sted hvor det er plass til alle, og hvor alle skal ha lik tilgang til trivsel! For, det er bare når vi trives at vi ønsker å komme tilbake på neste trening, eller på neste stevne! Rekruttering handler om å skape gode miljøer å kaste i!

Vi er også heldige som har et aktivitetsmangfold å tilby. Å kaste med stang, utføres både for å fiske, og for å kaste i konkurranse; både i fluekasting og i casting. Vi har tro på at nettopp dette mangfoldet gjør at vi kan tilby noe for alle – mangfoldet gjør at vi blir attraktive for flere. Det er ikke viktig om man kaster med flue, sluk eller plugg – det er mange veier til kasteglede!

Slik har vi formulert innledningen på hovedmålet vårt om å bli flere – i langtidsplanen vår:

Kastesporten skal være åpen og inkluderende, og vi ønsker å være et mangfold, hvor det er plass til alle. Forbundets vil legge til rette for at medlemsklubbene skal fungere som gode mottaksapparat for alle som vil begynne med konkurransekasting.

Gode og trygge miljøer er en forutsetning for å beholde og rekruttere flere med. Det er klubbene som rekrutterer nye medlemmer, men forbundet skal lage attraktive stevner og møteplasser som synliggjør sporten, og som binder miljøene sammen.

For å bli flere må vi også synliggjøre hva vi driver med – vi må formidle vår kasteglede!

Til inspirasjon – flere med i Tromsø!

I Tromsø Casting og fluefiskeforening gjør de nå et aktivt fremstøt for å synliggjøre seg overfor flere ungdommer i alderen 13-18 år. TCFF samarbeider med Tromsø IL, som del av prosjekt TIL for alle. Dette er opprinnelig et prosjekt Tromsø IL har igangsatt, med tidligere fotballhelt, Tom Høgli, som en av initiativtakerne. Ideen her er at man når ut til flere, og aktiviserer flere ved å ha et bredere aktivitetstilbud. Noen vil finne sin aktivitet i fotballen, andre vil finne sin, i kastesporten. Andre vil gjøre begge deler, eller spille fotball i barneårene, og kaste med flue i ungdomsårene. Mulighetene er mange, og det er nettopp dette som fremheves som en styrke i dette prosjektet.

Vi anbefaler alle å lese artikkelen om prosjektet som er publisert på Tromsø IL sin hjemmeside (Klikk på bildet):

På bildet (fra venstre): Tom Høgli, TIL, Terje Slydahl, president i NCF, og Kristian Grythe, leder i TCFF. 

I Oslo, og fra forbundskontoret, arbeider vi med samme type idé. NCF har påbegynt et samarbeid med flere andre særforbund og Osloklubber – kanskje kan vi stå sterkere sammen! Kanskje kan vi rekruttere flere om aktivitetsmangfoldet er større? Vi håper å få være med å tilby  et bredt spekter med aktiviteter for ungdom i sommer – da vil flere få se, og prøve seg på kastesporten!

Samarbeid er viktig i denne sammenheng. Legg merke til at man i Tromsø også samarbeider med den lokale forhandler av fiske- og kasteutstyr. Når flere drar i samme retning er det større sjanse for å lykkes!

Hvor mange kastere er vi i dag?

Norsk casting teller i dag (pr 31.12.19); 22 medlemsforeninger, og 1134 aktive kastere. Kjønnsfordelingen er 162 kvinner og 972 menn (14.5% av medlemsmassen er kvinner). Over 80% av NCFs medlemsmasse er over 26 år. Ja! Vi er mange! Nei – vi tenker ikke at 1134 kastere er få – hver enkelt kaster hos oss er viktig og verdifull – 1134 unike kastere er flott! Men, vi har plass til flere! Mange flere – vi ønsker flere med – tidligere og lengre!

Samordnet registrering – frist 30. april

I påsken vil alle medlemsklubber motta en e-post fra NIF, med informasjon om den årlige idrettsregistreringen. Det er viktig at alle kasteklubber gjennomfører denne, som har frist 30. april. Dette er klubbenes selvangivelse, og legger grunnlaget for forbundets økonomi, og gir oss tallgrunnlag som er viktig for å kunne følge og arbeide med medlemsutviklingen.

Idrettsregistreringen – samordnet registrering – gjøres i Idrettens medlemssystem – Klubbadmin, og må gjøres av klubbens leder.

Dette skal du registrere:

  • Medlemstall og aktivitetstall for 2020 (pr. 31.12.20).
  • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
  • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

NIF IT har laget mange hjelpeverktøy for deg som skal gjøre registreringen og det arrangeres også webinarer du kan følge, dersom du trenger veiledning underveis. Informasjon om dette vil sendes ut til alle ledere i løpet av påsken.

Vi hjelper også fra forbundskontoret – så det er bare å ringe undertegnede – Marius (tlf: 91388617 – gs@castingforbundet.no).

La oss alle klargjøre oss for en ny kastesesong – hvor vi tar i mot og ønsker flere velkommen med! Med dette ønsker vi dere alle – fra alle oss i Norges Castingforbund – en riktig god påske!

Marius H. Johannessen