Godt nytt år alle kastevenner! Vi holder på nyttårsoptimismen, og håper at 2021 kan bli et godt aktivitetsår, til tross for at vi nå må begrense oss på nyåret. Dere har sikkert alle fått med dere Regjeringens pressekonferanse i går, og de nye innstramninger i smittevernet. Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar. Det må vi respektere.

Noe aktivitet kan sikkert gjøres utendørs, selv om været er blitt noe kaldere. Vær kreative, men vær forsiktige og følg smitteverntiltakene nøye. Vi kommer tilbake til om vi må avlyse 5#Cup-stevnene i hhv. Skien (30.01) og Tromsø (13.02).

Vi gjengir her Norges Idrettsforbunds pressemelding etter gårsdagens innstramninger:

Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene

All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar. I tillegg anbefales kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden. Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etteretning og ber alle sine organisasjonsledd om å følge anbefalingene. 

– Dessverre har myndighetene sett en negativ utvikling i smittetallene i mange kommuner og det er også en risiko for en ytterligere forverring de neste ukene. Dette er naturligvis trist og svært uheldig for innendørsidrettene, som nå må belage seg på en periode med nedstengning, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Nå handler det virkelig om å brette opp ermene igjen hvor vi alle bidrar til å overholde smittevernsreglene. Jo flinkere vi sammen er for å følge de nasjonale rådene, jo raskere vil smittepresset avta, og jo raskere vil vi komme tilbake med ordinær trening og konkurranseaktivitet.

Toppidretten gjennomføres som normalt

Toppidretten har et særskilt unntak fra Covid 19- forskriften og vil fortsatt gjennomføres som normalt.

– Vi er glade for at våre toppidrettsutøvere fortsatt kan utøve både trening og konkurranser. Dette er viktig for våre fremste utøvere som har idretten som sitt levebrød. Samtidig er det viktig at vi opprettholder vår konstruktive og gode dialog med myndighetene slik at de nye stimuleringsordningene som trer i kraft fra nyttår også hensyntar de betydelige innstrammingene regjeringen nå har innført og som kan få store konsekvenser for mange arrangører i idretten, sier Kjøll.

– Jeg vil oppfordre alle i idretten til å ta godt vare på hverandre i denne situasjonen. Ta en telefon til en lagkamerat eller til en frivillig i klubben din. Det gode samholdet i idretten er viktigere enn noen gang, avslutter Kjøll.

Helsedirekoratet vil nå oppdatere idrettsveilederen som vil gjøres tilgjengelig på NIFs hjemmesider når denne er klar. 

De nye innstrammingene og tiltakene fra myndightene kan leses her.

For de av dere som måtte ha spørsmål vedr. unntak for toppidrettsutøvere kan kontakte Marius H. Johannessen på forbundskontoret, gs@castingforbundet.no / Tlf: 91388617