Vi minner om samordnet registrering – som har frist 30. april – og som må gjøres av alle kasteklubber. 

I påsken mottok alle medlemsklubber e-post fra NIF, med informasjon om den årlige idrettsregistreringen. Det er viktig at alle kasteklubber gjennomfører denne. Dette er klubbenes “selvangivelse”, og gir oss tallgrunnlag som er viktig for å kunne følge og arbeide med medlemsutviklingen. Omfanget av medlemmer i våre medlemslag er også viktig for forbundets økonomi – og igjen hvordan vi kan være en støttespiller for dere i våre medlemsklubber; hvilke tilskuddsordninger vi har, stevneomfang, klubbutviklingstilbud etc.

Idrettsregistreringen – samordnet registrering – gjøres i Idrettens medlemssystem – Klubbadmin, og må gjøres av klubbens leder.

Dette skal du registrere:

  • Medlemstall og aktivitetstall for 2020 (pr. 31.12.20).
  • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
  • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

NIF IT har laget mange hjelpeverktøy for deg som skal gjøre registreringen og det arrangeres også webinarer du kan følge, dersom du trenger veiledning underveis.

Vi hjelper også fra forbundskontoret – så det er bare å ringe undertegnede – Marius (tlf: 91388617 – gs@castingforbundet.no).