Idrettstinget 2019 ble en flott markering for norsk idrett. Avtroppende Idrettspresident Tom Tvedt overleverer en organisasjon med de beste forutsetninger for en ny tingperiode. Norsk idrett fortsetter fornyings- og moderniseringsprosessen, og vi opplevde at positivitet og god stemning preger fremtidsutsiktene inn i en ny tingperiode. Norges Castingforbund deltok aktivt i tingforhandlingene for å sikre castingsportens interesser.

President Terje Slydahl gratulerte den nye Idrettspresidenten Berit Kjøll med valget (bildet), og inviterte henne samtidig til å overvære NM i fluekasting i Sandnes 29.-30. juni, og til å dele ut Kongepokalen.

«Det var et spennende ting, og fantastisk at vi nå har fått en kvinnelig Idrettspresident, som jeg håper vil være en samlende president, og en for oss på grasrota», kommenterte Terje etter tinget. Han har som mål at Kjøll tar med seg fluestang neste gang hun er på fjelltur, for som kjent har Berit Kjøll blant annet bakgrunn som styreleder i Den Norske Turistforening. Både i forkant av Idrettstinget og underveis hadde Terje gode samtaler med den nye Idrettspresidenten, og vi håper nå at hun vil besøke oss på Bråsteinvatnet i juni, slik at hun kan bli introdusert til oss og sporten vår så raskt som mulig.

Hva var viktig for castingsporten på årets Idrettsting?
For det første kan vi konstatere at Castingforbundets strategi for 2019-2025, vedtatt på vårt forbundsting i februar, går hånd i hånd med den nye vedtatte langtidsplanen for norsk idrett «Idretten vil!». Visjonen om Idrettsglede for alle videreføres, og overordnet har planen to hovedmål; «Flere med – lenger» og «Flere medaljer». Det passer godt med Castingforbundets hovedmål om «både bredde og toppidrett». Denne overordnede langtidsplanen har fire satsingsområder; «Livslang idrett», «Bedre idrettslag», «Flere og bedre idrettsanlegg» og «Bedre toppidrett». Alle områder skal få sine konkrete handlingsplaner for perioden, og Castingforbundet skal selvsagt jobbe aktivt for å få med det som er viktig for våre klubber.

Moderniseringsprosessen som er igangsatt i norsk idrett er viktig for oss, og som dere vet jobber vi med å digitalisere «castinghverdagen». Påmelding til alle NM og stevner i regi av forbundet gjøres nå via «Min idrett», og reisegodtgjørelse søkes gjennom visma expense på forbundets nettside. På sikt håper vi at slike verktøy skal gjøre det enklere for våre klubber og for deltakere i våre mesterskap. Hovedmålsettingen for moderniseringsprosessen er å «sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon». Vi støtter dette, for vi håper at det også vil gjøre hverdagen enklere både for forbundet og for våre klubber.

På klubbnivå synes vi det blir spesielt spennende å følge et pilotprosjekt som skal igangsettes for enklere medlemstilknytning. Vi ønsker at det skal være enklest mulig for våre klubber å være medlem hos oss, og håper at også dette kan bidra til flere tiltak som vil være med å forenkle klubbhverdagen.

Kulturminister Trine Skei Grande gjestet Idrettstinget, og fremhevet spesielt fire forhold; hun vil ha flest mulig barn med i idretten (der mestring og fellesskap får fokus og de økonomiske barrierer gjøres så små som mulig), hun vil at idretten tar ansvar for å bedre kjønnsbalansen både i ledelse og i medlemsmassen, og hun vil at aktiviteten skal være målet, og at idretten skal være så tilgjengelig som mulig. Tilslutt påpekte hun at Norge må gå foran med sin verdibaserte toppidrett for å være et forbilde for verdensidretten. En god nyhet for oss er at hun vil øke de offentlige tildelinger til internasjonale mesterskap, og poengterte at det også skal gå til de mindre idretter, som ønsker å invitere til internasjonale stevner i Norge. Kanskje noe vi kan dra nytte av i fremtiden!

Vi har fått en Idrettspresident som frontet tre områder hun vil ha spesielt fokus på i tingperioden; tydeligere ledelse, at idretten skal ta et større samfunnsansvar og at man skal styrke idrettens rammebetingelser. Vi håper at både Idrettspresidentens lovnad om større fokus på idrettens samfunnsansvar og det arbeidet som nå skal starte opp og munne ut i en ny statlig Idrettsmelding, skal sette større fokus på en av vår sports store styrker; nemlig at castingsporten er et samspill mellom menneske, aktivitet og natur. For noen uker siden kunne vi glede oss over ny forskning fra University of Michigan (se artikkel her), som viste hvilke fordeler aktiviteter som vår kan ha for mennesker i en stressende hverdag. Nå gjelder det å vise frem hva castingsporten kan bidra med i samfunnet, også utover den idrettsglede sporten gir for den enkelte.

Idrettstinget vedtok fem viktige resolusjoner, som Castingforbundet stiller seg 100% bak. Les dem her.

Hvilke utfordringer skal vi fokusere på?
Idrettstinget var en seier for større mangfold i norsk idrett. Kjønnsbalanse og ungt lederskap har vært en kampsak lenge, men begge saker fikk et løft på årets Idrettsting. Det er vi glade for! Vi vet at castingsporten er for alle, og vi har aktive kastere både blant unge og blant eldre veteraner, men årets idrettsregistrering viser også at sporten vår har overvekt av menn over 25 år. Hvordan skal vi gjøre oss mer attraktive for flere kvinner og for flere unge? Det blir en utfordring vi skal ta, og som vi gleder oss til å bryne oss på sammen med våre klubber! På neste forbundsting må vi velge en under 26 år til vårt eget forbundsstyre, og vi må etterstrebe å ha full kjønnsbalanse i våre styrer og utvalg. Det skal vi klare! Vi er også glade for at mange fremsnakket voksenidretten på talerstolen, det er viktig at vi har en idrett som også er attraktiv for voksne. Der vet vi at vi i castingsporten er god!

På Idrettstinget deltok både Castingforbundets president og ny fungerende generalsekretær Marius H. Johannessen. Et av forbundets satsingsområder, i vår egen strategiplan, er å øke forbundets slagkraft. Det skal vi gjøre ved å være en aktiv aktør mot politiske beslutningstakere i nasjonale og internasjonale idrettsorganer. På Idrettstinget fikk vi også vist oss frem, ved at vår promofilm om castingsporten (se filmen her) ble vist i vrimleområdet i pausene underveis i Idrettstinget. Vi håper det var mange som ble mer oppmerksomme på hvilken fin idrett vi representerer!

Tilslutt vil vi takke avtroppende Idrettspresident Tom Tvedt for innsatsen for norsk idrett, og for at han besøkte oss og viste sin interesse for castingsporten underveis i forrige tingperiode. Vi vil også takke vår gode medspiller i Idrettsstyret Anne Berit Figenschau, som har vært en utmerket kontakt for oss, og som sammen med Tom takket av med flagget til topps under helgens Idrettsting.

Bli kjent med hele det nye Idrettsstyret her.

Tekst: Marius H. Johannessen

Bilder: Terje Slydahl og Marius H. Johannessen