Dommerkurs i fluekasting stod på programmet i dag. Seks deltagere fikk gå gjennom kurset. Ivrige deltagere lyttet og noterte ivrige sine notater, og holdt seg godt våkne hele tiden. Da gjenstår det jo bare den praktiske delen, som er selve 5# cup stevnet i morgen. De som består kurset vil også bli premiert i morgen, med diplom for god innsats og høyt kunnskapsnivå. Godt å se at det er noen som er villige til å ta vår utdanning, og stille som dommer da det trengs. Ser frem til kursavslutning i morgen.