Dokumenter til Forbundsting NCF 16.02.2019

Innkalling forbundsting 2019

Invitasjon til 5 cup Skien

LØRDAG 16. FEBRUAR 2019 Kl. 16.30 Hotell Fritidsparken, Skien

ALLE ER VELKOMMEN. DE SOM HAR STEMMERETT FRA KLUBBENE, HUSK FULLMAKT

DAGSORDEN OG SAKSLISTE TIL FORBUNDSTINGET
1. Åpningvedpresidenten
2. Godkjenningavinnkalling,fullmakter
3. Godkjenningavsakslisteogforretningsorden
4. Valg av dirigent og protokollfører
5. Valg av representanter til å underskrive protokollen
6. Styretsårsberetning2017-2018
7. Regnskapogrevisjonsrapport
8. Forslag
9. Budsjett
10.Valg
11.Bestemme tid og sted for neste ting 12.Avslutning