Det ble gjennomført en demo under Friday Fun i Skur 13 på Filipstadkaia i Oslo. Casting var en av idrettene som skulle vises. Det var lovet et stort fremmøte av barn og ung, men dessverre var det mange som uteble. Vi fikk dog vist frem vår sport til de som tok veien, og det ble rett så celebert besøk da den norske sølvmedalje vinner i OL under fekting dukket opp. Vår stand var ved siden av fekting, og da var det jo naturlig at han ble nysgjerrig på vår idrett. En liten runde med Arenberg, så var han på målet, og scoret 10 poeng. Bra gjort. Håper på bedre fremmøte ved neste anledning, og at filmingen som ble gjort vil gi ytterligere interesse i fremtid. NCF takker for muligheten.