Frist for forslag er satt til 10 mars, og vil bli behandlet på styremøte 2/17. Norges Castingforbund har fra tid til annen noen som fortjener en ekstra utmerkelse. NCF’s hedersmerke, som er Norges Castingforbund’s høyeste utmerkelse, blir gjerne delt ut på vårt Ting, som skal avholdes i løpet av våren 2017. Hvis du har navn på noen du virkelig syntes fortjener en ekstra utmerkelse, så send navn og en begrunnelse til Norges Castingforbund enten via mail, casting@nif.idrett.no eller via posten til postboks 5000, 0840 Oslo. Et hedersmerke kan deles ut til personer som har utmerket seg på følgende måter/områder: stor innsats for et lokalmiljø innen idrettene casting eller fluekasting, stor innsats på nasjonalt og eller internasjonalt plan for de samme idretter, eller har vist til store bragder innen konkurranseformen casting eller fluekasting. Disse bidrag vil bli behandlet av Hedersmerkekomiteen, og videre sendt til styret for eventuell godkjenning. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med generalsekretæren på tlf.93027832.