Mandag 27. mars arrangeres årsmøte for Nasjonal Kasteklubb. Møtet gjennomføres digitalt på Teams kl. 20-21.

På årsmøtet vil vi sette av tid til å diskutere aktiviteter for 2023 sesongen.

Innkalling vil i dag sendes ut til alle medlemmer av NKK.

Se innkallingen her.