Invitt-NM-2019

INVITERER TIL NM I FLUEKASTING
29.– 30. JUNI 2019
NM i fluekasting arrangeres i år under NM VEKA, som er en storsatsing med NRK, for å vise frem flere særidretter, med målsetning om rekruttering.
Les mer på nmveka.no
Selv om ikke dato er ideell for vår idrett, håper vi dere stiller mannsterke og viser Norge vår flotte idrett.
Det er ingen selvfølge at vi får sendetid, men vi har lagt inn en god søknad ?

Lørdag (tidsskjema kan endres ihht antall deltakere)
09.30 – 10.00 Åpningsseremoni og gjennomgang av regler
10.00 – 13.00 Presisjon innledende runder
14.00 – 15.45 Ørret lengde innledende runder
16.00 Finaler ørret presisjon og ørret lengde med påfølgende premieutdeling.
KONGEPOKAL 2019 gjelder disse to øvelser og vil bli delt ut til slutt.

Søndag (tidsskjema kan endres ihht antall deltakere)
10.00 – 12.00 Sjøørret lengde innledende runder
12.30 – 14.30 Laks lengde innledende runder
15.00 Finaler sjøørret lengde og laks lengde med påfølgende premieutdeling.
Avslutning

PÅMELDING: MINIDRETT.NO INNEN 15.MAI 2019

Husk: Alle utøverne må avlegge kurset RenUtøver før NM
Overnatting i Lavvoleir ved bryggene, eller hotell i nærheten.
Ønskes lavvo, ta kontakt med Maren Anne på mail til marepost@yahoo.no eller kontakt hotell direkte.
Det vil være kiosk på området under hele arrangementet

VELKOMMEN TIL SANDNES
Spørsmål kan rettes til vår Generalsekretær på epost:
gs@castingforbundet.no eller president@castingforbundet.no