Norges Castingforbund har tatt ut fire utøvere til Nordisk mesterskap i casting, som arrangeres i Tallinn i Estland 22.-23. september:

Harald Økern Jensen, Oslo Sportsfiskere

Trond Knapp Haraldsen, Lillehammer Sportsfiskerforening

Per Øivind Ask, Drammen Sportsfiskere

Thorgeir Gustavsen, Drammen Sportsfiskere

Økern Jensen viste god form i lengdeøvelser med fluestang under VM i Sverige, og er klar medaljekandidat i disse øvelsene. Ask og Gustavsen skal i utgangspunktet kaste i veteranklassen (60 år og eldre). Der er Gustavsen favoritt i flue presisjon, men han sanker normalt medaljer i flere øvelser. Ask har sin styrke i øvelser med multiplikatorsnelle, og har god kontroll både i presisjons- og lengdeøvelser med slikt utstyr. Han er normalt også god i haspeløvelser. Haraldsen skal delta i alle øvelser, og er normalt bedre i presisjons- enn i lengdeøvelser.