Per Grønberg er jubilant i år – 70 år. Norges Castingforbund, og alle i våre rekker, gratulere så mye med dagen. Per Grønberg har vært primus motor for castingsporten og fluekastesporten i Kristiansand i en årrekke. Han fikk i fjor NCF’s høyeste utmerkelse – hedersmerket. Hans innsats for denne sporten har vært, og er fortsatt formidabel. NCF ønsker flere av hans kaliber inn i vår sport/idrett. Vi håper hans engasjement vil fortsette i mange år fremover. Nok en gang, gratulere så mye med dagen.