For de foreninger som er seg i stand til å arrangere et NM i fluekasting, henstiller vi nå om å søke forbundet snarest. Oslo Sportsfiskere har allerede søkt, men det ble vedtatt på strategimøtet at dette skulle utlyses til alle klubber. Derav denne henvendelse. Vi vet det er mange som ikke kan klare jobben, men da skal også alle huske på at Norges Castingforbund stiller med en hjelpende hånd i forhold til gjennomføringen av mesterskapet, og mannskapbehov. Det er ønskelig at søknaden er NCF i hende så fort som mulig, men senest 10.jan 2017. Om du har spørsmål, kontakt Generalsekretæren på tlf 93027832.