Støtteordningen – spillemidler til utstyr – er nå åpnet. Her kan du søke støtte til utsyr som ble anskaffet klubben i 2020. Frist for å søke er 10. mars.

I fjor var det kun Polarsirkelen Casting og Fluefiskeforening som søkte støtte i ordningen. De fikk tildelt 3.732,- i støtte for fluestenger de hadde kjøpt inn til klubben.

Retningslinjer for ordningen – tilpasset kasteklubber:

 1. Kasteklubber tilknyttet NIF/NCF kan søke om tilskudd.
 2. Utstyret må være kjøpt i løpet av 2020 (fakturadato). Leasing kostnader dekkes ikke, med unntak av eventuelt kjøp av utstyret etter endt leasingperiode.
 3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år.
 4. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr og personlig utstyr.
 5. Kasteklubber kan søke om følgende utstyr:
 • Startpakken (5 haspelsett, 1 arenbergduk, 2 fluestangsett, 1 sett flue presisjonsmåler)
 • Haspelpakken (10 stangsett, 1 arenbergduk, 1 sett haspel presisjonsplater)
 • Fluepakken – casting (2 fluestangsett)
 • Fluepakken, fiskeklassen (5 fluestangsett)
 • Målepakken (2 avstandsmålere)
 • Podiumpakken (2 stk kastepodium/paller)
 • Kastebrygge
 • Pontongbåt
 • Flyteringersett av 4 stk
 1. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 2. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per klubb.
 3. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.
 4. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 5. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 6. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som: a. Har lang levetid, b) Er svært dyrt i innkjøp som nytt. Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
 7. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 8. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.

Klubber søker om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din «Min idrett»-bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Søknadsfrist er 10. mars 2021.

Ta kontakt med forbundskontoret om du har spørsmål – gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617 (Marius)

Foto: Christoffer Martinsen